Гомельскі абласны выканаўчы камітэт

Адрес облисполкома

Адрас: 246050, Гомель, пр. Леніна, 2

Каледжы

Спіс сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў Гомельскай вобласці

Назва ýстановы адукацыi

Адрас

Прозвішча, імя, імя па бацьку дырэктара

Установа адукацыi «Гомельскi дзяржаýны аýтамеханiчны каледж»

246018, г.Гомель,

пр-т Касманаýтаý, 19

8 (0232) 63-22-88, 63-34-53

Казлоý

Генадзь Васiльевiч

Установа адукацыi «Гомельскi дзяржаýны машынабудаýнiчы каледж»

246027, г. Гомель,

вул. Аб’яздная, 2

8 (0232) 43-42-71

Качко

Васіль Пятровіч

Установа адукацыi «Мазырскi дзяржаýны палiтэхнiчны каледж»

247760, г. Мазыр,

вул. Катлаýца, 23

8 (0236) 35-39-05, 35-39-00

Дашкевіч

Сяргей Мікалаевіч

Установа адукацыi «Светлагорскi дзяржаýны iндустрыяльны каледж»

247434, Гомельская вобл., г.Светлагорск, вул.Шашэйная, 10

8 (02342) 5-52-51, 9-94-50

Яхнавец

Мiкалай Мiкалаевiч

Установа адукацыi «Буда-Кашалеýскi дзяржаýны аграрна-тэхнiчны каледж»

247351, г. Буда-Кашалёва,

вул.Лаýрыновiча, 1

8 (02336) 7-64-00

Некрашэвіч

Яўген Сяргеевіч

Установа адукацыi «Гомельскi дзяржаýны аграрна-эканамiчны каледж»

246050, г. Гомель,

вул. Пралятарская, 39

8 (0232) 75-61-33, 70-00-06

Сяроý

Вадзiм Уладзiмiравiч

Установа адукацыi «Чырвонабярэжскi дзяржаýны аграрны каледж»

247236, Жлобiнскi р-н,

аг. Чырвоны Бераг,

вул. Iсаева, 16

8(02334) 9-91-90, 9-99-11

 

Мазок

Аляксей Іванавіч

Установа адукацыi «Палескi дзяржаýны аграрны каледж iмя У. Ф. Мiцкевiча»

247710, Гомельская вобласць,

г. Калiнкавiчы, вул. Мiра, 1

8 (02345) 3-10-81, 3-07-69

Комчанка

Сцяпан Iванавiч

Установа адукацыi «Рэчыцкi дзяржаýны аграрны каледж»

247500, г. Рэчыца,

вул. Савецкая, 192

8 (02340) 3-81-15   

Юрэвiч

Вiктар Васiльевiч

Установа адукацыi «Гомельскi дзяржаýны педагагiчны каледж iм. Л.С. Выгоцкага»

246001, г. Гомель,

вул. Пралятарская, 69

8 (0232) 75-21-77, 75-22-14

Валодзiн Мiкалай Мiкалаевiч

Установа адукацыi «Лоеýскi дзяржаýны педагагiчны каледж»

247100, г.п.Лоев,

Гомельская вобл.

вул.Шэвелява, 92

8 (02347) 4-22-71

Каляда

Раiса Васiльеýна

Установа адукацыi «Рэчыцкi дзяржаýны педагагiчны каледж»

247500, вул.Дастаеýскага,33, г.Рэчыца, Гомельская вобл.

8 (02340) 6-02-30

Ягорава

Людмiла Анатольеýна

Установа адукацыi «Рагачоýскi дзяржаýны педагагiчны каледж»

247673, г.Рагачоý, Гомельская вобл.,

вул. Цымермана, 20

8 (02339) 4-10-05

Казначеева

Алена Аляксандраýна